Vester Hæsinge Vandværk

Regulativ

 

Regulativet er en form for “leveringsbetingelser”, da det regulerer både vandværkets ansvar og pligter, samt hvordan ansvaret er fordelt mellem forbruger og vandværk.

 

Regulativet anviser også, hvordan vandværket skal opkræve takster i forhold til levering af vand og tilslutningsafgifter.

 

Regulativet udspringer af vandforsyningslovens § 55 og fremsendes af vandværket til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Se Vester Hæsinge Vandværks regulativ ved at klikke på nedenstående tekst.

 

VHV Reglativ 2023

 


      Her & nu info

Ingen driftsforstyrrelser på vandværket.

 

 

Den nye Vandmåler

Jeres nye digitale vandmåler er fjernaflæsbar.

Måleren har indbygget sim kort så forbrug bliver registreret dagligt. Forbrug kan ses på BD smartforsyning VHVbrugerportal via forbruger login på linket herunder.

 https://vhvand.bdforsyning.dk/