Vester Hæsinge Vandværk

 

Udskiftning af vandmålere.

 Selve vandmåleren ejes af vandforsyningen. Den øvrige vandinstallation på ejendommen har ejeren ansvaret for.

Udskiftning og kontrol af vandmålere sker i henhold til gældende regler beskrevet i Bekendtgørelse om målerteknisk kontrol med målere.

Derudover kan det blive nødvendigt at udskifte en vandmåler hvis den bliver frostskadet eller defekt af anden årsag.

Uanset årsag må en vandmåler kun opsættes/udskiftes iføge aftale med Vester Hæsinge Vandværk.

Bestyrelsen har besluttet at skifte alle vandmålere i 2023. Den nye målertype bliver en model der kan fjernaflæses.

Der vil forinden blive informeret om udskiftningen.

Før vi møder op hos dig for at udskifte vandmåleren, skal du afprøve, om ventilerne/hanerne på begge sider af måleren kan lukke for vandet. Kan de ikke det, skal din egen VVS-installatør udskifte ventilerne, før vores montør dukker op. 

Afprøvning af ventilerne: 
Først skal du åbne lidt for en vandhane så tæt ved måleren som muligt. Luk derefter først den ene ventil før måleren, og tjekke at vandet ikke løber (midterste hjul skal stå stille). Luk op for ventilen igen og luk derefter den anden ventil og lav kontrol igen. (midterste hjul skal stå stille) . Husk at åbne for ventilen efter afprøvning.

Skulle du få en utæthed i huset, er det rart at vide, at ventilerne er i orden, så du kan lukke for vandtilgangen.

 

Check hanen før måleren
Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler. 
Kan ventilen/hanen ikke lukkes, skal den udskiftes, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger. 

Placering af vandmåler
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.
Det er til enhver tid vandværket som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt. Spørgsmål til opsætning kan rettes til Vandværket 

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, er det udelukkende ejendommens ejer der er ansvarlig for udbedring og betaling herfor.


      Her & nu info

Ingen driftsforstyrrelser på vandværket.

 

 

Den nye Vandmåler

Jeres nye digitale vandmåler er fjernaflæsbar.

Måleren har indbygget sim kort så forbrug bliver registreret dagligt. Forbrug kan ses på BD smartforsyning VHVbrugerportal via forbruger login på linket herunder.

 https://vhvand.bdforsyning.dk/