Vester Hæsinge Vandværk

Boringer

 

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måler der regelmæssigt for.

 

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.

 

Vester Hæsinge Vandværk har årligt ret til at indvinde 103.000 m3 grundvand.

 

Vandforbruget er imidlertid faldet meget siden vandmålerens indførelse.

 

Vester Hæsinge Vandværk udpumpede i 1986 162.000 m3 vand, hvilket er mere end dobbelt så meget som det der har været udpumpet de seneste år hvor den årlige udpumpning har været omkrig 70.000 m3

 

Vandet hentes i vores 2 boringer, og som det kan ses af nedenstående skema hentes vandet dybt nede og er godt beskyttet af et tykt lag moræneler.

 

Boringer


      Her & nu info

Ingen driftsforstyrrelser på vandværket.

 

 

Den nye Vandmåler

Jeres nye digitale vandmåler er fjernaflæsbar.

Måleren har indbygget sim kort så forbrug bliver registreret dagligt. Forbrug kan ses på BD smartforsyning VHVbrugerportal via forbruger login på linket herunder.

 https://vhvand.bdforsyning.dk/