Vester Hæsinge Vandværk

 

Nyt fra årsskiftet 2023-2024 - hvis man er udlejer.

I 2024 vil Vester Hæsinge Vandværk udelukkende opkræve vand fra ejere.

Ejere der er udlejer skal derfor sørge for at oplyse lejer om denne ændring, og få tilrettet lejekontrakt så vandafregning er en del af denne.

Hvis man som lejer modtager faktura fra vandværket skal man kontakte vandværket.

Opkrævening af fast afgift vil fra årsskiftet ikke længere ske pr vandmåler men pr. forbrugsenhed.

Det får betydning for de tilslutninger hvor der er flere forbrugsenheder (lejligheder) tilsluttet en vandmåler.

Vandmålerudskiftning.

Den nye vandmåler er digital og data sendes automatisk til Vester Hæsinge Vandværks platform ved BD smart forsyning.

Login til jeres kundeportal kan oprettes på mail der udsendes til alle forbrugere.

Mail sendes til den mail adresse I har oplyst vandværket. Ny mail adresse kan oplyses vandværket via fanen Kontakt øverst på siden.

Her oplyses link til kundeportal hvor eget vandforbrug kan ses og alarmer kan aktiveres.

Den nye vandmåler registerer lækager, og giver alarm hvis ikke måleren står helt stille på et tidspunkt i døgnet.

Vandmåleren kan aflæses manuelt ved at åbne låget og trykke på den blå knap

Beskrivelse af vandmåler display kan ses ved at klikke HER.

SMS Service

Vester Hæsinge Vandværk benytter sms beskeder til at informere forbrugerne om nyheder - reparationer - lukning - uregelmæssig vandforsyning mm.

Der sendes besked til alle mobil numre registreret på en given forbruger adresse.

I kan se de mobilnumre der er registreret på jeres adresse ved at klikke HER

Mobil numre kan tilføjes/slettes ved at klikke HER.

 

Vær altid opmærksom på utætheder i ledningsnettet.

Hjælp os med at undgå unødigt vandspild.

Forhold som kan indikere at der er brud på en vandledning kan være:

  • vedvarende sus i vandrørene
  • velvoksende grønne græs pletter i tørkeperioder
  • optøede jordområder  i frostperioder
  • usædvanlig vandstrøm i kloak og brønde.
  • sætninger i jordlaget, i fortov eller vej.

Hvis I har mistanke om en utæt vandledning så kontakt en fra bestyrelsen ved at klikke HER 


      Her & nu info

Ingen driftsforstyrrelser på vandværket.

 

 

Den nye Vandmåler

Jeres nye digitale vandmåler er fjernaflæsbar.

Måleren har indbygget sim kort så forbrug bliver registreret dagligt. Forbrug kan ses på BD smartforsyning VHVbrugerportal via forbruger login på linket herunder.

 https://vhvand.bdforsyning.dk/